Perquè canviar d'Administrador de Finques?

Mala comunicacion

01.

Si sents que no hi ha bona comunicació,
costa aconseguir que les coses es duguin a terme
i la informació no és clara.

02.

Si en la teva comunitat hi ha morosos i voleu realitzar les gestions necessàries per a regularitzar la situació.

Morosos
Reforma

03.

Si hi ha reformes o reparacions que afrontar
i no s’està fent prou.

04.

Si voleu millorar el diàleg i consens
entre veïns, per a una millor convivència
i funcionament de la comunitat.

Armonia vecinos

Amb Finques Arboix Moreno oblida't de
tots aquests problemes en la teva comunitat

Servei administració
Icono10

Celebració de juntes

Celebració de juntes ordinàries i extraordinàries.
Redacció de Convocatòria i Acta.
Confecció de pressupost anual.
Execució d’acords.

Icono9

Procés de rebuts

Emissió de rebuts.
Actualització de rebuts.
Control, reclamació i seguiment d’impagats.

Icono8

Promocions d’obra nova

Tramitació del CIF.
Consitución comunitat.
Registre del llibre d’Actes.
Posada a punt del funcionament de la Comunitat.

Icono7

Gestió davant Organismes Oficials

Tramitació de Certificat Digital.
Llicències i permisos.
Liquidacions fiscals procedents.
Subvencions.

Icono6

Assessoria jurídica

Comptem amb un equip d’assessors
especialitzats.

Icono5

Gestió morositat

Seguiment d’impagats.
Enviaments de Burofax per a evitar prescripció
de deute.
Judicialització.

Icono4

Gestió diària de la Comunitat

Revisió diària de correspondència.
Seguiment d’incidències.
Control de sinistres amb les asseguradores.

Icono3

Manteniment de l’edifici

Realitzem inspeccions periòdiques dels
elements de l’edifici.
Comptem amb arquitectes, constructors i
reparadors de confiança.
Sol·licitud de pressupostos.

Icono2

Estalvi energètic

Estudi anual de despeses.
Verifiquem anualment les ofertes del mercat
per a garantir el menor preu
possible.

Icono1

Estatuts

Redacció d’estatuts de la Comunitat.
Reglament de Règim Intern.

Sol·licita pressupost